Feb 032010
 

Romas klausė: Gyvenu daugiabučiame name. Visi namo gyventojai yra namui priklausančio sklypo bendrasavininkai, notariškai nustatyta sklypo naudojimosi tvarka, yra planelis. Tačiau negaliu laisvai privažiuoti prie man priklausančioje sklypo dalyje esančio gelžbetoninio garažo, nes reikia pervažiuoti kitam gyventojui priklausančio sklypo dalį. Tas gyventojas naudotis jo sklypu nebeleidžia, taip pat atsisako pakeisti sklypo naudojimosi sutartį. Kaip išspręsti šią problemą? Ar galiu reikalauti kelio servituto per teismą? Garažas pastatytas ir naudojamas žymiai anksčiau, negu pasirašyta sklypo naudojimosi sutartis, tačiau neregistruotas nekilnojamo turto registre.

Teisės Guru atsako:

Pirmiausia reikia nuosavybės teises į garažą įregistruoti VĮ Registrų centre. Antra, kai nuosavybės teisės bus įregistruotos, bandyti tartis su kaimynu, kad pasirašytų pas notarą kelio servituto sutartį. Aišku, reiks kelio servituto projektų ir pan. Jei nepavyks susitarti – beliks kreiptis į teismą.
Būtų nebuvę problemos, jeigu garažas jau būtų įregistruotas. Tokiu atveju iš karto būtų buvęs kelio srevitutas.
O gal garažas išvis bus neleistina statyba ir reiks nugriauti?

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 205 access attempts in the last 7 days.