Feb 032006
 

Antanas klausė: 6,37 straipsnis (Piniginės prievolės civ k.). Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Kokios vid. palūkanos pagal įstatymus, kur tokius įstatymus galima aptikti, jei C.K. jų nepavyko aptikti?

Teisės Guru atsako:
Neatidžiai ieškojote :)
6.210 straipsnis. Palūkanos

  1. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.
  2. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 2127 access attempts in the last 7 days.