Jul 142005
 

Andrius klausė: Norėčiau paklausti jūsų, kaip yra apkokestinamas palikimas Lietuvoje. Palikimas yra pinigine forma. Pinigai yra užsienio banke, bet bus pervedami į Lietuvos banką.

Teisės Guru atsako:
Paveldimi pinigai apmokestinami tokia pačia tvarka, kaip bet koks kitas paveldimas turtas. Apie paveldimo turto mokesčius jau rašėme anksčiau.
Pareiga apskaičiuoti paveldimo turto mokestį nustatyta užsienio valstybėje turtą paveldėjusiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams. Paveldimo turto mokestis apskaičiuojamas pagal paveldėjimo dokumentuose nurodytą to turto vertę. Gyventojas privalo deklaruoti paveldėtą turtą, apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius. Galimi išskaitymai, jei toks mokestis buvo mokėtas užsienio valstybėje.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 4761 access attempts in the last 7 days.