Dec 072004
 

Pavel klausė: Ar yra galimybė steigiant Lietuvoje UAB įnešti ne visą įstatinį kapitalą, o, pavyzdžiui, pusę, o kitą pusę per tam tikrą laikotarpį? Ir kas gali sudaryti UAB’o įstatinį kapitalą? T.y. ar gali tai būti automobilis ar kitoks kilnojamas turtas. Ar kur nors tai apibrėžiama?

Teisės Guru atsako:

Akcinių bendrovių veiklą Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas bei Akcinių bendrovių įstatymas.
Pagal dabartinę akcinių bendrovių įstatymo redakciją UAB 1/4 steigėjo pasirašomų akcijų vertės turi būti mokama pinigais, kita dalis gali būti nepiniginis įnašas (pvz.: automobilis). Steigimo akte galima nurodyti terminą, per kurį bus pilnai apmokėtos pasirašomos akcijos, tačiau šis terminas negali būti ilgesnis nei 12 mėnesių nuo steigiamojo akto pasirašymo.
Pastebėtina, kad nepiniginiai įnašai nustatyta tvarka privalo būti įvertinti nepriklausomo eksperto.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 2124 access attempts in the last 7 days.