Feb 152003
 

Giedrius klausė: Šiuo metu esu karo prievolės tarnyboje. Tarnauju 2,5 mėn. Mano žmona nėščia. Ar yra įstatymai, kurie mane paleistu į atsargą greičiau nei po 9,5 mėn.?

Guru atsako:

Tai numatyta Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme. Šio įstatymo 9 straipsnyje teigiama, kad privalomąją karo tarnybą galima atidėti, (9) kai šauktinio žmona yra I ar II grupės invalidė arba žmonos nėštumo laikotarpiu ir iki vaikui sukaks 3 metai; (12) kai šauktinis turi ir savo šeimoje išlaiko 2 ar daugiau vaikų arba vienas augina vaiką .
17 šio įstatymo straipsnio 4 dalyje sakoma: Jei atsiranda šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 6-14 punktuose nurodytų aplinkybių, privalomosios pradinės karo tarnybos karys, ištarnavęs mažiau kaip pusę šiame įstatyme nustatyto laiko, jo prašymu paleidžiamas iš tarnybos, iki minėtos aplinkybės išnyks. 18 straipsnio 1 dalyje sakoma:Privalomosios pradinės karo tarnybos karys paleidžiamas iš tarnybos į atsargą: 3) ištarnavęs bent pusę šiame įstatyme nustatyto laiko, jei atsiranda 9 straipsnio 1 dalies 6-14 punktuose nurodytų aplinkybių.
Išvada tokia: jei būtumėte atitarnavęs pusę tarnybos laiko, tokia aplinkybė leistų atleisti Jus iš tarnybos. Kadangi pusė tarnybos laiko dar nepraėjo – tarnyba Jums gali būti atidėta.
Geros dienos.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 2127 access attempts in the last 7 days.