Jul 242001
 

Kestas klausė: Kaip ant Outlook Express 5 uždėti filtrą, kad visokios reklamos nelįstų ?

Guru atsako:
Filtrą sukurti nesudėtinga. Pirmiausiai pažymėkite gautą laišką. Tada eikite į Tools -> Message Rules -> Mail. (Yra dar du punktai, kuriuos pasirinkę galėsite uždėti filtrus naujienų žinutėms ar pažiūrėti blokuotų asmenų sąrašą.).
Pasirinkite skyrių Mail Rules. Tada pasirinkite mygtuką Modify. Atsidaro kita lentelė.
Pirmame punkte reikia nurodyti, pagal kokį žodį ar pan. bus taikomas filtras. Trumpai paminėsiu, kas tai. Galima filtruoti pagal laiško siuntėją (From), galima filtruoti pagal laiško antraštę (Subject), galima filtruoti pagal tai, kam tas laiškas atsiųstas (To) ir pan. Patariu uždėti filtrą pagal to siuntėjo elektroninį adresą (From). Dėti filtrą pagal temą (Subject) nėra tikslinga, kadangi dažniausiai temos keičiasi (tuo labiau reklamų).
Pastaba: Žinoma, filtrai dedami ne tik tam, kad apsiginti nuo reklamos ir pan. Galima programoje sukurti papildomų katalogų, pvz.: Inbox atšakoje sukurti savo asmeninį katalogą. Tada programos filtruose nurodyti, kad jei tuo adresu gaunamas laiškas, jis siunčiamas į tą katalogą.
Antrame punkte reikia nurodyti, ką su tuo laišku daryti. Galima jį nusiųsti į kitą katalogą, galima jį ištrinti, galima laišką tiesiog ištrinti tiesiai iš serverio ir pan.
Trečias punktas yra tik informacinis. Jame rodo, kokius filtrus pritaikėte.
Ketvirtas punktas nurodo filtro pavadinimą. Jį galime pakeisti arba palikti tokį koks yra.
Kai viską nustatėte, spaudžiate OK, tuomet dar kartą OK.
Tai ir viskas. Filtrai sukurti.
Pastaba: filtrus kurti galite ir per meniu punktą Message -> Create Rule From Message... Pati filtrų kūrimo eiga analogiška aukščiau aprašytai.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 1395 access attempts in the last 7 days.