Feb 232010
 

Zita klausė: Man nustatytas 45% nedarbingumo lygis. Galiu dirbti, kai šiluminė aplinka atitinka normas ir kelti ne daugiau, kaip 10 kilogramu, dar rekomenduojama dirbti ne visą darbo dienos arba darbo savaitės darbo laiką. Mano darbo sąlygos atitinka nedarbingumo lygio keliamus reikalavimus, tačiau darbdavys sako, kad turiu dirbti tik 0,5 etato. Ar jis teisus ir kur kreiptis, jei norėčiau gauti daugiau informacijos? Ar būtinai turiu pristatyti į darbovietę pažymą „Išvada dėl darbo pobūdžio ir sąlygų“.

Teisės Guru atsako:

Jeigu norite naudotis lengvatomis, kurias neįgaliajam garantuoja LR darbo kodeksas – turite pristatyti neįgalumo pažymėjimą beigi išvadas, ar galite dirbti tokį darbą. Jei Jums rekomenduojamas ne visas darbo laikas – darbdavys privalo užtikrinti sąlygas Jums dirbti ne visą darbo laiką. Jūs turėtumėte prašyti darbdavio nustatyti ne visą darbo laiką remdamasis išvada – tai reiškia, kad darbdavys negali savavališkai nustatyti ne visą darbo laiką, tačiau Jums nepaprašius nustatyti ne visą darbo laiką, darbdavys įgyja teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo LR darbo kodekso 136 str. 1 d. 4 punkto pagrindu „kai darbuotojas pagal medicinos ar neįgalumą nustatančios komisijos išvadą negali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo“.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 2124 access attempts in the last 7 days.