Nov 162009
 

bite klausė: Mano mamai nustatyti dideli spec. poreikiai, reikalinga slauga. Ar priklauso nedarbingumo lapelis mamai slaugyti paūmėjus ligai? Jei taip, tai kuriam laikui? Kiek laiko per metus galiu imti nemokamų atostogų mamos slaugai? Ir ar nenutrūks darbo stažas?

Teisės Guru atsako:

Pagal LR Darbo kodekso 184 str. 1p. 5 d.:
1.Darbuotojo reikalavimu nemokamos atostogos suteikiamos:
5) Darbuotojui, vienam slaugančiam invalidą, kuriam invalidumą nustatančios komisijos sprendimu nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, – iki 30 kalendorinių dienų per metus šalių suderintu laiku.

Šiuo atveju darbo stažas nenutrūks.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 4756 access attempts in the last 7 days.