Nov 022009
 

Brigita klausė: Jeigu įmonės savininkas Sodrai moka mokesčius, lygius pusei bazinės pensijos, kiek pensijinio stažo susidaro per vienerius metus?

Teisės Guru atsako:

Stažas ir bus vieneri metai. Siūlau plačiau apie tai pasižiūrėti įstatymuose – ypač čia ir čia.
Ištraukos iš LR Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, 1994-07-18, Nr. I-549:

2 straipsnis. Asmenys, draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu
9) asmenys, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimą;

8 straipsnis. Asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas
1. Apdraustojo asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą sudaro asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, ir asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas, įgytas dirbant savarankiškai.
5. Valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, dirbdami savarankiškai, įgyja asmenys, nurodyti 2 straipsnio 1 dalies 9 punkte. Stažą, įgytą dirbant savarankiškai, sudaro laikas, per kurį šie asmenys moka įstatymo jiems nustatytas privalomas valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokas. Stažui, įgytam dirbant savarankiškai, taip pat prilyginami savarankiškai dirbančių asmenų, nurodytų 2 straipsnio 1 dalies 8 punkte, draudimo valstybiniu socialinio pensijų draudimu laikotarpiai, kuriais šie asmenys iki 2009 m. sausio 1 d. privalomai draudėsi valstybiniu socialiniu pensijų draudimu tik pagrindinei pensijos daliai gauti

11 straipsnis. Valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo, kai buvo dirbta savarankiškai, apskaičiavimas
1. Į asmens, kuriam skaičiuojamas valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas, įgytas dirbant savarankiškai, stažą kalendoriniais metais įskaitoma tiek mėnesių, už kiek jis įmokėjo (ar už jį buvo įmokėta) visą jam nustatytą privalomą valstybinio socialinio pensijų draudimo įmoką.
2. Verslo liudijimus turinčių asmenų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas įskaitomas pagal faktiškai įmokėtas valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą. Tokia pat tvarka įskaitomas ir valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 2004 m. sausio 1 d. ūkininkams ir pilnamečiams jų šeimos nariams, dirbusiems ūkyje.

12 straipsnis. Valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo apskaičiavimas
1. Asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas apskaičiuojamas sudedant šio asmens kiekvienų metų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, ir valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, įgytą dirbant savarankiškai.
2. Per kalendorinius metus negali būti įskaityta daugiau kaip vieni valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo metai.
3. Stažas išreiškiamas metais. Jeigu jo dalis apskaičiuota mėnesiais, tai mėnesių skaičius dalijamas iš dvylikos.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 2127 access attempts in the last 7 days.