Sep 172008
 

Tomas klausė: Gyvenu su donoro inkstu. Turiu 35% nedarbingumo lygį. Esu dirbantis. Dirbu pamaininį budinčiojo darbą kas ketvirtą parą. NDNT komisijos išvadose parašyta, kad galiu dirbti šiltose patalpose ir kelti ne daugiau kaip 10kg, tačiau nėra nurodytas darbo val. skaičius ir kad negaliu dirbti pamainomis. Pristačius darbdaviui šias NDNT komisijos išvadas, man buvo pasiūlyta „darytis I-mą grupę ir išeiti iš darbo“. Pas šį darbdavį dirbu tris mėnesius. Sakykite, prašau, ar teisingai elgiasi darbdavys? O jeigu teisingai, tai ar man priklauso išeitinė kompensacija už du mėnesius, parašius prašymą savo noru dėl pateisinamos priežasties – neįgalumo?

Teisės Guru atsako:

Jeigu NDNT išvadose neparašyta dėl darbo specifikos – laikoma, kad galima dirbti visus darbus.
Išeinant iš darbo priklauso dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 1196 access attempts in the last 7 days.