Nov 182007
 

Laura klausė: Koks žmogus gali užimti psichologo pareigas? Ar yra konkretūs reikalavimai? Ar gali dirbti psichologu 4 kurso studentas, ką jis galėtų atlikti? Ar užtenka bakalauro studijų? O licenziją kada išduoda ir kas?

Teisės Guru atsako:

Reikalavimus psichologo kvalifikacijai apibrėžia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. ISAK-1522
Apačioje pateikiu įsakymo tekstą:
PSICHOLOGŲ KVALIFIKACIJOS IR IŠSILAVINIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

  1. Psichologų kvalifikacijos ir išsilavinimo reikalavimų aprašas yra skirtas apibrėžti reikalingą kvalifikaciją ir išsilavinimą psichologams, dirbantiems mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programą (lopšeliuose- darželiuose, darželiuose, mokyklose-darželiuose), bendrojo lavinimo mokyklose (išskyrus ligoninių mokyklas, suaugusiųjų mokyklas), meninio ir sportinio ugdymo mokyklose, vykdančiose formaliojo ugdymo programas ar jų modulius, profesinėse mokyklose (toliau – mokyklos), pedagoginėse psichologinėse tarnybose.
  2. Psichologu mokykloje ar pedagoginėje psichologinėje tarnyboje gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį išsilavinimą, turintis psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį kaip psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).
  3. Asmuo, įgijęs išsilavinimą užsienyje, gali dirbti psichologu mokykloje ar pedagoginėje psichologinėje tarnyboje pateikęs užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą. Užsienyje įgytos kvalifikacijos Lietuvoje pripažįstamos teisės aktų nustatyta tvarka.


Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 205 access attempts in the last 7 days.