Feb 052007
 

super klausė: Kokiu aktu ar nutarimu patvirtinta bendrojo lavinimo mokymo programa? Kada ir kas patvirtino?

Guru atsako:

Veikiausiai turite omenyje Bendrąsias programas ir bendrojo išsilavinimo standartus – tai LR Švietimo ir mokslo ministro A. Monkevičiaus 2002 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu patvirtintas dokumentas, kuris dar ir dabar naudojamas kaip gairės rengiant bendruosius bei dalykų ugdymo planus.
Bendrieji ugdymo planai paskutinį kartą papildyti jau dabartinės LR Švietimo ir mokslo ministrės R. Žakaitienės įsakymu. Dabartiniai ugdymo planai skirti 2005-2007 metams. Bendrieji ugdymo planai aprašo, kaip visose bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinamos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.
Mokyklos ribose, remiantis aukščiau aprašytais aktais, rengiamas dalyko ar srities ugdymo planas. Jame mokytojas išdėsto, kaip panaudodamas dalykui skiriamų valandų skaičių išdėstys (suteiks) numatytas programoje žinias. Šiuos planus aprobuoja mokyklos taryba (lygiomis dalimis ją sudaro pedagogai, mokiniai ir mokinių tėvai) ir tvirtina direktorius.
Minėtus teisinius aktus galima surasti LR Seimo tinklalapyje (dokumentų paieška – www.lrs.lt/DPaieska), įvedus raktinius žodžius. Taip pat Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai yra išleisti atskiru leidiniu ir saugomos mokykloje (kartu gali būti prisegti ir pakeitimai, tačiau paprasčiau būtų pagal žodžius ieškoti Seimo dokumentų paieškoje).

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 4761 access attempts in the last 7 days.