Oct 232006
 

Simas klausė: Sodo bendrijoje nusprendžiau pirkti sodo sklypą. Apvažiavęs bendrijos teritoriją ir susiradęs apleistą sklypą, esantį man tinkamoje vietoje, nusprendžiau kreiptis į bendrijos pirmininką, bet jis kategoriškai atsisakė suteikti man informaciją apie to sklypo savininkus. Ar bendrijos pirmininkas privalo duoti sodo sklypo savininko kontaktus? Kokios yra sodo pirmininko teisės ir pareigos? Kokie įstatymai numato sodo pirkimą ir pardavimą?

Teisės Guru atsako:

Sodo pirmininko teises ir pareigas numato bendrijos įstatai. Juose greičiausiai nebus nustatyta prievolė teikti informaciją. O asmeninę informaciją teikti jis apskritai gali tik laikydamasis įstatymo reikalavimų. Tokie duomenys gali būti atskleisti, jei pateiktas prašymas, kuriame turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka.
Jei pateiksite tokį prašymą, tuomet Jums turėtų būti suteikti duomenys (arba bent jau kokie nors kontaktai). Atsisakymas juos suteikti turėtų būti argumentuotas. Tačiau ne visiškai suprantamas toks bendradarbiavimo vengimas. Juk pirkėjas – tai potencialus tos bendrijos narys.
O sodo pirkimą-pardavimą, kaip ir kitų daiktų įsigijimą, reglamentuoja LR Civilinis kodeksas.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 205 access attempts in the last 7 days.