Sep 222006
 

Rasa klausė: Mano tėtis serga plaučių vėžiu. IV stadija. Gyvename Jurbarke. Pavasarį pasirinkome šeimos gydytoją, kuri yra arčiausiai mūsų namų, nes ligoniui sunku vaikščioti. Bet prireikus skubios medicinos pagalbos savaitgaliais ar vėlai vakare (esant labai aukštai temperatūrai, trombui užkimšus kraujagysles) mes pasinaudoti ligoninės medikų pagalba neturime teisės, nes šeimos gydytoja nesudariusi sutarties su ligonine. Ir vienintelė išeitis – ligonį kuo skubiau vežti į Kauną. Ar iš tiesų žmogus, visą gyvenimą dirbęs ir mokėjęs mokesčius, dabar neturi teisės gauti medikų pagalbą?

Medicinos Guru atsako:

Žodžiai „skubi medicinos pagalba“ ir „neturime teisės pasinaudoti medikų pagalba“ yra nesuderinami – LIETUVOS RESPUBLIKOS PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO įstatyme (nauja įstatymo redakcija nuo 2005 m. sausio 1 d. Nr. IX-2361,) 4 straipsnis. Teisė į sveikatos priežiūros prieinamumą, 5 straipsnis. Teisė pasirinkti gydytoją, slaugos specialistą ir sveikatos priežiūros įstaigą (11 straipsnis. Teisė skųstis, 12 straipsnis. Teisė į žalos atlyginimą).
Remiantis šiuo įstatymu, pacientui PRIVALOMA suteikti būtinąją medicinos pagalbą. Jos apimtis nustato SA ministro įsakymas 2004 m. balandžio 8 d. Nr. V-208 DĖL BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IR BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS BEI MASTO PATVIRTINIMO. Jei ligonio būklė reikalauja pagalbos, pagalba privalo būti teikiama. Jei gydytojas nusprendžia, kad atvežtam į Priėmimo skyrių ligoniui būtinosios pagalbos suteikti nereikia, teikti neprivalo, tačiau visa tai privalo parašyti išraše (forma 27/ą), kurį patvirtina savo asmeniniu antspaudu ant ligoninės antspaudu pažymėto blanko.
Skųstis medicinos darbuotojo veiksmais galima tos gydymo įstaigos vadovui (jei kreipsitės tiesiai į SAM ar kitur, vis tiek skundas nukreipiamas pirmiausia į tą gydymo įstaigą).

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 195 access attempts in the last 7 days.