Apr 282006
 

Dukstyna klausė: 1. Darbuotojas (asmeniniu prašymu) iš mokytojo pareigų perkeliamas į psichologo pareigas. Ar reikėtų sudaryti naują darbo sutartį, ar buvusioje ankstesnėje darbo sutartyje įrašyti pakeitimą (papildymą) vadovaujantis direktoriaus įsakymu.
2. Darbuotojas ‘dailininkas’ 0,5 etato (asmeniniu prašymu) dirbantis mūsų darbovietėje antraeilėse (nepagrindinės darbovietės) pareigose perkeliamas į ‘dailininko’ visą etatą ir į pirmaeiles (pagrindinės darbovietės) pareigas. Ar reikėtų sudaryti naują darbo sutartį, ar buvusioje ankstesnėje darbo sutartyje įrašyti pakeitimą (papildymą) vadovaujantis direktoriaus įsakymu.


Teisės Guru atsako:

Mano manymu, pirmu atveju tikslinga būtų sudaryti naują sutartį, tuo tarpu antru atveju užtektų ir pakeitimų. Pastebėtina, kad sutarties pakeitimai įforminami abiejuose sutarties egzemplioriuose.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 74 access attempts in the last 7 days.