Nov 142005
 

Raimonda klausė: Bendrovės generalinis direktorius išleido įsaką, kuriuo bus suteikiamos mokymosi atostogos konsultacinėms paskaitoms. Ar gali būti nustatomas skirtingas apmokėjimas mokymosi atostogų metu darbuotojams (sakykime, vienam – jo vidutinis darbo užmokestis, kitam 50% jo vidutinio darbo užmokescio)? Jeigu taip, tai kuo grindžiamas toks skirtingas apmokėjimas (pvz., pareigybių skirtumu ar pan.)? Ar gali darbdavys iš viso atsisakyti mokėti darbo užmokestį už mokymosi atostogų laiką?

Teisės Guru atsako:
Jeigu siunčiama mokytis įmonės vardu, tuomet mokamas vidutinis darbo užmokestis.
Jei darbuotojai mokosi savo iniciatyva, tuomet apmokėjimo klausimai reglamentuojami kolektyvinėje sutartyje arba šalių sutarimu.
Tokia įstatymo norma (nesant kolektyvinės sutarties) palieka Jums laisvę nustatyti skirtingas sąlygas darbuotojų atostogų apmokėjimui arba nemokėjimui išvis, tačiau turėtumėte atsižvelgti į nediskriminacijos ir lygybės principus bei motyvuoti tokį sprendimą, kadangi akivaizdu, jog sprendimas nemokėti arba diferencijuoti mokėjimą be aiškesnių kriterijų sukels nepasitenkinimą.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 4756 access attempts in the last 7 days.