Oct 092005
 

Sigita klausė: Pagal atostogų grafiką turėjau atostogauti tris savaites-nuo 06mėn.20 iki 07mėn. 11d. Kaip aš supratau, į darbą turėjau grįžti 11d., t.y. pirmadienį. Taip ir pasielgiau. Po poros mėnesių, kai panorau pasiimti likusią atostogų dalį, kadrų skyriuje man paaiškino, kad liepos 11d. man dar reikėjo atostogauti, kad ši diena yra įtraukta į mano atostogų laiką [bet tai buvo pirmadienis, ir aš atostogų prašiau trijų savaičių, o ne trijų savaičių ir vienos dienos]. Kaip dabar man atsiimti vieną darbo dieną? Išeidama atostogų, įsakymo atostogoms nemačiau. Kadrų skyriuje man paaiškino, kad jie neprivalėjo man pateikti įsakymo.

Guru atsako:
Visų pirma, į Jūsų atostogų laikotarpį papuola dvi valstybinės šventės (birželio 24 ir liepos 1), taigi Jūsų atostogos turėjo prasitęsti dviem dienomis. Visų antra, Jūs privalėjote rašyti prašymą gauti atostogas, kuriame nurodote laikotarpį. Nurodyto laikotarpio ir pirma, ir paskutinė diena laikomos atostogų dienos. Ar reikėjo supažindinti pasirašytinai su atostogų įsakymu – klausimas diskutuotinas. Kadangi pasirašytinai reikia supažindinti, kai darbuotojui pavedamos tam tikros užduotys. Ar galima traktuoti, kad išleidimas atostogų yra užduotis – nesiimu spręsti. Tačiau kad tas įsakymas turėjo būti viešai prieinamas Jums susipažinimui, tai čia nėra abejonių. Patarimas būtų pasidomėti, kiek kalendorinių dienų iš atostogauto laikotarpio Jums užskaitė kaip išnaudotas atostogų dienas? Laikotarpiu tarp 06.20 ir 07.11 yra 22 kalendorinės dienos, tarp kurių 2 valtybinės šventės, taigi Jums turėjo būti užskaityta 20 išnaudotų atostogų dienų.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 205 access attempts in the last 7 days.