Oct 032005
 

Algimantas klausė: 1. Gyvenamojo namo bendrijos nariai apklausos būdu nubalsavo atlikti namo laiptinių langų pakeitimą plastikiniais. Įstatuose tokia balsavimo forma nenumatyta. Iš esmės toks langų keitimas nėra būtinybė, todėl mažiau pasiturintys su tuo nesutinka, kadangi susidaro nepakeliamos išlaidos. Tačiau daugiau 1/2 gyventojų už pakeitimą ir bendrijos pirmininkas teigia, kad mažuma turi paklusti daugumai. Klausimas: ar aprašytu atveju nutarimas galiojantis,ar neįnešant pinigų bendrijos nariui gresia kokia nors atsakomybė?
2. Gyvenamojo namo bendrijos pirmininkas eilę metų nesušaukia visuotinio gyventojų susirinkimo, tik žada. Revizijos nedaromos. Klausimas: ar bendrijos pirmininkas legitimus, kadangi nuo išrinkimo praėjo virš dvejų metų, kokia jo juridinė atsakomybė už įstatų nevykdymą, kokia valstybinė žinyba kontroliuoja bendrijų finansinę ir kitokią veiklą ?

Teisės Guru atsako:
Jei toks sprendimas priimtas pažeidžiant įstatus, tuomet galima jį ginčyti. Tačiau jei įstatuose nenumatyta kitaip, sprendimas priimamas balsų dauguma (faktiškai taip ir yra šiuo momentu), taigi jo ginčijimas būtų tik formaliais pagrindais. Tačiau galima svarstyti, ar yra būtinybė dėti plastikinius langus, ar galima surasti ekonomiškesnį sprendimą.
Dėl antro klausimo atsakyti sunku, kadangi reikia žiūrėti, kokios procedūros numatytos įstatuose. Kadencijos trukmė, rinkimo tvarka, nušalinimas, revizijos – visa tai turėtumėte rasti įstatuose, o jei šie klausimai neaptariami, tuomet vadovautis bendrais teisės aktais. Bendrijų, kaip ir visų kitų juridinių asmenų, finansinę veiklą kontroliuoja Mokesčių inspekcija. Tačiau jūs, kaip bendrijos narys, turėtumėte taip pat domėtis ir ginti savo teises.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 611 access attempts in the last 7 days.