Mar 192005
 

Ruta klausė: Kreipiuosi į Jus patarimo. Iš ankso dėkoju. Daug metų turėjau draugą (jis buvo vedęs). Buvo ir gražių akimirkų, ir… Viena kartą aš nusprendžiau jį palikti (kai jo žmona sužinojo). Išsiskyrimas buvo skausmingas ir žiaurus. Jis mane persekiojo, mušė, grąsino nušauti ir t.t. Neužteko vien draugų pagalbos kreipiausi ir į policiją. Daug laiko reikėjo – visa tai pamiršti. Sukūriau savo šeimą, jokie reikalai mūsų daugiau nesieja, bet… ir dabar praėjus 2 metams jis vėl mane persekioja. Įkyriai skambinėja, rašo žinutes ir t.t. Bet dar blogiau, jis kaltina mane, kad aš noriu išskirti jo šeimą, kad aš skambinu jo žmonos tėvams, įžeidinėju, visaip juodinu ir t.t. Šis žmogus jau ‘susipyko su savo pasauliu’ ir jo veiksmai neprognozuojami. Kaip man elgtis? Aš tik noriu apsaugoti save ir nenoriu prarasti savo šeimos.

Teisės Guru atsako:

Kreiptis į policiją (reikėtų pasirūpinti teisme primtinais įrodymais) ir prašyti iškelti bylą pagal BK 145 str. 1 arba 2 dalį (Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas), BK 155 str. 2 d. (Įžeidimas). Tokio pobūdžio byloms pradėti reikalingas nukentėjusio asmens skundas.
Deja, paprastai tokios bylos netoli nueina, nes reikia įrodyti terorizavimą ir įžeidimą (padarytą ne viešai), kas yra ganėtinai sunku, ir policija nelabai noriai tokių imasi. Bet jei pasitaikys sukalbamas policininkas, tada visai tikėtina, kad buvęs draugas gaus truputį baudos.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 74 access attempts in the last 7 days.