Oct 052004
 

Stasele ir Kazys klausė: Dirbu 10 metu tuberkuliozės skyriuje ir susirgau šia liga. Ar tai profesinis susirgimas? Dirbantys gydytojai mano skyriuje nenori to pripažinti. Kur kreiptis?

Medicinos Guru atsako:

Pirma – būtina, kad liga būtų diagnozuota [šeimos gydytojo ir gydytojo-ftiziatro kompetencija];
Antra – šeimos daktaras, įtardamas profesinę ligą, privalo per 3 d. pranešti darbdaviui, Valstybinei darbo inspekcijai ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos teritorinei įstaigai [LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMAS]
Pagal dabartinę tvarką, lėtinę profesinę ligą diagnozuoja darbo medicinos gydytojas (nors įtarti gali bet kuris gydytojas). Siuntimą turėtų duoti šeimos gydytojas.
Darbo medicinos gydytojai dirba didesnėse poliklinikose ir spec. centruose, pvz. Darbo medicinos centras yra įsikūręs VšĮ Centro poliklinikos Vytenio filiale – Kauno g. 37/59, tel.8 5 2332241 (jeigu nepasikeitęs).

Teisės Guru atsako:

Nustatyti, ar tai profesinis susirgimas, nurodomi tokie pagrindiniai įrodymai (LR žalos atlyginimo del nelaimingu atsitikimu darbe ar susirgimu profesine liga laikinasis istatymas 9 str.):
Pagrindiniu nelaimingo atsitikimo darbe, susirgimo profesine liga ar mirties dėl nelaimingo atsitikimo darbe priežasties įrodymu gali būti:

  1. nelaimingo atsitikimo darbe ar susirgimo profesine liga tyrimo aktai;
  2. teismo nuosprendžiai, sprendimai;
  3. darbo aplinkos kenksmingų veiksnių nustatymo ir darbo sąlygų higieninio įvertinimo dokumentai;
  4. kiti dokumentai, kuriuose yra žinių apie nelaimingą atsitikimą darbe, susirgimą profesine liga arba apie mirties dėl nelaimingo atsitikimo darbe priežastį.
Pagal to paties įstatymo 21 str.:
Dėl žalos atlyginimo nukentėjusieji kreipiasi į įmonę, įstaigą, organizaciją ar ūkininką su pareiškimu pridėdami turimus dokumentus, būtinus žalos atlyginimui apskaičiuoti. Jeigu nukentėjusysis visų reikiamų dokumentų neturi, juos išreikalauja įmonė, įstaiga, organizacija ar ūkininkas. Pareiškimas dėl žalos atlyginimo turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos ir ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo jo išnagrinėjimo apie rezultatus turi būti pranešta nukentėjusiajam.
Taigi, kaip suprantu, procedūra maždaug tokia: kreipiatės į savo įstaigą (su tiek, kiek turite dokumentu, t.y. nedarbingumo lapeliai, gydytojų išvados, etc.), per 10 dienų išnagrinėja ir praneša rezultatus. Jei sutinkate, einate į Valstybinę medicininės socialinės ekspertizės komisiją (VMSEK), kur nustato darbingumo netekimo procentą ir atitinkamai pagal tai išmokas. Jei nesutinkate, einate į teismą (nemanau, kad būtų sunku įrodyti, jog tai profesinė liga, netgi pagal informaciją klausime jau abejonių mažai belieka), jei priteisia – einate į VMSEK.
Galimos specifinės problemos dėl ligos tyrimo aktų ir panašių medicininių dalykų, nes medikus tirs medikai, bet ir tokiu atveju yra nustatytos skundimo procedūros, kuriose dalyvauja mišri medikų ir ne medikų komisija.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 205 access attempts in the last 7 days.