Oct 042004
 

Richka klausė: Reikia nustatyti automobilio greitį, žinant stabdymo kelią. Kaip apskaičiuoti?

Guru atsako:

Pasinaudojant pagrindinėmis mechanikos formulėmis (jėgos, trinties, kinematikos), galima išsivesti tokią greičio priklausomybę nuo stabdymo kelio:

v = Šaknis(2*Miu*g*L), (A)

kur Miu – slydimo trinties koeficentas;
g – laisvojo kritimo pagreitis;
L – automobilio slydimo kelias
Į (A) formulę įstatę visas fizikinių konstantų reikšmes ir gautą greičio išraišką iš SI vienetų sistemos konvertavę į mums įprastą km/h išraišką, gauname:

v[km/h]=11,4 * Šaknis(L[m]) (B)

Taigi automobilis, pradėjęs slysti 50 km/h greičiu, sustos nučiuožęs apie 20 metrų.
Reikia nepamiršti šių formulių apribojimų:

  1. (A) formulė tinka tuo atveju, jei automobilis stabdo lygiame kelyje, t.y. ne įkalnėje ar nuokalnėje. Jei automobilis stabdo pakalnėje, tai reikia atsižvelgti į trinties ir svorio jėgų superpoziciją, ir (A) formulė bus jau kitokios išraiškos, priklausančios nuo kalno statumo.
  2. (B) formulėje įstatytas gumos-asfalto trinties koeficientas sauso kelio sąlygomis. Jei stabdymas vyksta žvyrkeliu, šlapiu ar apledėjusiu keliu, tai į (A) formulę reikia įstatyti visai kitą trinties koeficientą.


Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 168 access attempts in the last 7 days.