Jul 132004
 

Neringa klausė: Labai norėčiau paklausti, pagal kokį įstatymą priimamas į darbą darbuotojas privalo pasitikrinti sveikatą?

Guru atsako:

Tai nustato Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, kurio 104 str. 2 dalis skelbia:

104 straipsnis. Priimant į darbą būtini dokumentai
2. Jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu pasirengimu, sveikatos būkle, darbdavys privalo pareikalauti, kad priimamasis pateiktų išsimokslinimą, profesinį pasirengimą, sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus, o priimdamas į darbą nepilnametį nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, – gimimo liudijimą, mokyklos, kurioje mokosi, taip pat vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą bei vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą. Darbdavys turi teisę pareikalauti ir kitų įstatymų nustatytų dokumentų.

Darbdavio pareigą pareikalauti sveikatos dokumentų nustato Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.
Beje, darbuotojams, jaunesniems kaip 18 metų, pateikti sveikatos patikrinimo pažymą įsidarbinant, o vėliau kasmet, iki sukaks 18m. būtina visada, o kitiems darbuotojams daugiausia tik ten, kur yra specifinės darbo salygos. Tačiau net ir nesant specifinių sąlygų, jei įmonės vidinės taisyklėse taip nustatyta, darbdavys turi teisę pareikalauti sveikatos patikrinimo pažymos – vien dėl to, kad darbas kompiuteriu gali būti traktuojamas jau kaip specifinės darbo sąlygos. O be kompiuterio šiais laikais neapseina praktiškai nei viena darbo vieta :-)

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 82 access attempts in the last 7 days.