Jun 072004
 

Aleksandr klausė: Ka reiškia ‘OOO’ rusiškų raidžių santraupa?

Guru atsako:

OOO – Общество с ограниченной ответственностью.
Išvertus būtų ‘ribotos atsakomybės bendrovė‘. Lietuvoje tokio tipo įmonių nėra. Tai įmonės tipas, kiek panašus į uždarąją akcinę bendrovę. Pats pavadinimas rodo, kad tai ribotos atsakomybės įmonė – dalyviai už įmonės prievoles atsako tik savo pradiniais įnašais, o ne visu turtu.
Bendrovę gali įsteigti ir vienas asmuo – tuomet jis vienas sudaro įmonės steigimo aktą ir patvirtina įstatus bei tampa vieninteliu įmonės dalyviu (akcininko analogas). Ribotos atsakomybės bendrovės dalyvių skaičius negali viršyti penkiasdešimties – jei viršija, bendrovė privalo būti reorganizuota į akcinę bendrovę. Įmonės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis, kaip 100 minimalaus darbo užmokesčio dydžių. Įmonės registravimo momentu turi būti apmokėta ne mažiau, kaip pusė įstatinio kapitalo.
Nuo uždarosios akcinės bendrovės skiriasi tuo, kad dalyvių sąrašas tvirtinamas įmonės įstatuose, ir pasikeitus bent vienam iš bendrovės savininkų tenka keisti įstatus (pasikeitus UAB akcininkams, to daryti nereikia). Be to, laikoma, kad uždaroji akcinė bendrovė skamba solidžiau, negu ribotos atsakomybės bendrovė ;)
Daugiau informacijos su nuorodomis į įstatymus rasite čia.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 2001 access attempts in the last 7 days.