Feb 132004
 

Dalius klausė: Mano senelio sesuo man tastamentu paliko dviejų kambarių butą. Iš aplinkinių girdėjau, kad teks sumokėti paveldėjimo mokestį – 5% nuo paveldėto turto vertės. Ar tai tiesa? O gal man kaip giminaičiui nereiks mokėt? Ar išvis yra koks nors paveldėjimo mokestis?

Guru atsako:

Yra, šį mokestį reglamentuoja LR paveldimo turto mokesčio įstatymas.
Jums greičiausiai teks mokėti paveldėjimo mokestį, kadangi pagal šį įstatymą neapmoketinamas tik vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vaikaičių, brolių, seserų paveldimas turtas – senelio sesuo jau per tolima giminaitė. Kitas variantas – neapmokestinama, jei paveldimo turto vertė neviršija 10 tūkst. litų, bet turbūt minimas butas ne kokioje Naujojoje Akmenėje ?
Paveldėjimo mokesčio tarifai yra du: jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė ne didesnė kaip 0,5 mln. Lt – 5 procentai, o jei viršija – tuomet 10 procentų.
Mokestį apskaičiuoja paveldėjimo teisės liudijimus išduodantys Lietuvos Respublikos įstatymų įgalioti asmenys pagal jiems pateiktus paveldimo turto įvertinimo duomenis bei kitus dokumentus, kurių reikia nuosavybės teisei įforminti ir mokesčio lengvatoms pateisinti.
Paveldėjimo mokestį teks sumokėti prieš paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 205 access attempts in the last 7 days.