Feb 052004
 

Vytautas klausė: Kokia forma geriausia registruoti gerbėjų klubą? Noriu steigt užsienio futbolo komandos gerbėjų klubą Lietuvoje… Yra grupė bendraminčių, norime susivienyti… tik nežinome, kokia forma reiktų tą klubą steigti (žinoma, tai bus ne pelno siekianti organizacija).

Guru atsako:

Dėl formos – Jums greičiausiai tiktų steigti visuomeninę organizaciją (VO): ‘Visuomeninė organizacija – tai Lietuvos Respublikos piliečių ir (ar) užsieniečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, savanoriškas susivienijimas, sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams, kurie nėra priešingi Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti.’
Visuomeninių organizacijų steigėjais gali būti fiziniai asmenys, kuriems yra sukakę 18 metų (LR piliečiai arba užsienio valstybių piliečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje). Visuomeninės organizacijos steigimo iniciatoriai sušaukia steigiamąjį suvažiavimą, konferenciją ar susirinkimą, kuriame priimami įstatai ir išrenkami valdymo organai.
Visuomeninių organizacijų, kurios savo veikla tenkina vaikų ir jaunimo poreikius, nariais gali būti ir jaunesni kaip 18 metu asmenys – tik reikėtų raštiško tėvų sutikimo – šio sutikimo forma nėra reglamentuota (‘aš, Jonas Jonaitis, leidžiu savo sūnui Petrui Jonaičiui dalyvauti VO ‘Manchesteris’ veikloje’). Galima ir be sutikimo, bet apsidraudimui reikėtų į įstatus įrašyti tėvų sutikimo reikalingumą, nes organizacija vis tiek turės kokių nors piniginių reikalų.
Organizacijos gyvavimo pradžia laikoma įstatų įregistravimo Rejestro tarnyboje data. Registravimas vėlgi kainuos ir reikės pateikti nemažai dokumentų :)
Kadangi VO yra ne pelno organizacija, tai turto, jei tokio bus, negalima skirstyti – tik įmonės uždarymo atveju steigėjai pasiima savo dalį.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 185 access attempts in the last 7 days.