Mar 022003
 

Minde klausė: Girdėjau, kad galima įrodyt, kad 2+2, o gal 2*2 gaunasi 5. Gal galėtumėt tą įrodymą parašyt, jei jis išvis yra?..

Guru atsako:

Esu matęs keletą tokių ‘įrodymų’. Dauguma jų remiasi nepilnu žmonių modulio supratimu. Pradedama nuo paprasto reiškinuko (ir visai nesvarbu ar * ar +), jis keletą kartų pertvarkomas panaudojant vis sudėtingesnes matematines formas (trumpenos, kėlimas laipsniu, aritmetinės šaknys ir t.t.). Ir kai žmogus jau būna beveik iki ausų įklimpęs į tų matematinių hieroglifų šifravimą, padaroma matematiškai neleistina (klaidinga) prielaida (pvz.: kad reiškinio modulis lygus pačiam reiškiniui), atliekami dar keli pertvarkymai su neteisėtai pakeistu reiškiniu ir… gaunama tai, ką norima gauti. Taigi, visi tie įrodymai tėra tik meistriški arba nelabai meistriški apgaudinėjimai.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 611 access attempts in the last 7 days.