Jan 272003
 

Asta klausė: Darbe sprendžiame pareigybių klausimą – norime buhalteres pervadinti apskaitinkėmis, nes kai kurių specialistų nuomone taip lietuviškiau. Tačiau buhalterės tam labai priešinasi, sakydamos, kad apskaitinkės yra žemesnio rango darbuotojos, prisiimančios mažiau atsakomybės ir apskritai tai tik techninės darbuotojos, suvedančios duomenis į kompiuterius, kurios neprivalo ypatingai domėtis įstatymais, o tik vykdyti kažkieno nurodymus. O mūsų buhalterės ne tik atsako už teisingą apskaitos tvarkymą, remiantis LR įstatymais, bet ir pildo mokestines ataskaitas, skaičiuoja mokesčius ir tikrai nėra tik techninės darbuotojos. Taigi, gal jūs galėtumėte paaiškinti, kuo skiriasi apskaitininkės ir buhalterės pareigybės bei darbo funkcijos?

Guru atsako:

Pirmiausia pažvelkime, kas yra apskaitininkas, apskaita, buhalteris ir buhalterija.
Apskaitininkas – pareigūnas, tvarkantis apskaitą, specialistas, atliekantis veiklos operacijų apskaitą. Apskaita - apyskaita, apskaičiavimas, įtraukimas į sąrašus kam nors reikalingų, naudotinų asmenų, nustatymas ko nors esamo kiekio, įstaigos, įmonės finansinių operacijų registravimas. Apskaitos duomenys surašomi ranka arba techninėmis priemonėmis.
Buhalteris – asmuo, tvarkantis buhalterijos reikalus, nustatyta tvarka vedantis finansinę apskaitą. Buhalterija – piniginių ir ūkinių operacijų sąskaityba.
Vadinasi, apskaitininkas tik registruoja, suveda tam tikrus duomenis – jam nereikia išmanyti jokių valstybės įstatymų, o buhalteris privalo turėti pagrindus finansinei apskaitai vesti, todėl buhalterių nereikėtų tapatinti su apskaitininkais.
Tokia kalbininkų nuomonė, o dabar pasvarstysime bendrai. Buhalterės ne be reikalo šiaušiasi – jos greičiausiai baiminasi, kad pareigų pervadinimas bus susijęs su algos sumažinimu, kadangi apskaitininkės, kaip taisyklė, gauna mažesnę algą, net jei dirba visiškai tą patį darbą. Jei būtina pervadinti – pavadinkite finansininkėmis – neturėtų prieštarauti :)
Geros dienos.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 611 access attempts in the last 7 days.