Sep 122002
 

Jonas klausė: Kuo skiriasi tinklo šakotuvas (Hub’as) ir tinklo perjungiklis (Switch’as)? Kiek žinau, ir tas, ir tas yra naudojamas tinklui skirstyti.

Guru atsako:

Switch’as populiariai pasakius yra intelektualesnis Hub’o variantas.
Hub’as iš vieno kompiuterio ateinančius paketus persiunčia visiems prijungtiems kompiuteriams, nenagrinėdamas, kuriam kompiuteriui paketas siųstas. OSI modelyje hub’as yra pirmo lygio (Layer 1) įrenginys. Jeigu keli kompiuteriai vienu metu siunčia duomenis, įvyksta paketų kolizija. Susidarius tokiai situacijai, kompiuteriai nutraukia siuntimą ir išlaukę atsitiktinį laiką vėl bando siųsti paketus (plačiau ieškokite apie CSMA/CD algoritmą). Kai tinklas stipriau apkraunamas, kolizijų skaičius stipriai išauga, todėl mažėja reali tinklo sparta.
Switch’as yra OSI modelio antro lygio (Layer 2) įrenginys, o tai reiškia, kad jis nagrinėja siunčiamą paketą ir jį persiunčia tik tam kompiuteriui, kuriam jis skirtas. Tai leidžia keliems kompiuteriams vienu metu siųsti duomenis, todėl reali tinklo sparta didesnė palyginus su Hub’ų pagrindu sudarytų tinklų. Tačiau esant labai dideliam tinklo apkrautumui arba persipildžius vidinėms tinklo adresų lentelėms switch’as pradeda dirbti kaip hub’as.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 205 access attempts in the last 7 days.