Feb 052002
 

Marija klausė: Olandų laikraštyje De Volkskrant buvo straipsnis, pavadintas: ‘Een rivier met een Godennaam’, kas reiškia ‘Upė, turinti dievo vardą’. Jame rašoma, kad mūsų Nemuno vardas yra kilęs iš upių, vandenų dievo Neptūno vardo. Gyvenu prie Nemuno, bet niekad negirdėjau tokios teorijos. Gal galėtumėte pakomentuoti tokį teiginį?

Guru atsako:
(Ačiū Jonui Trinkūnui)
Nemuno vardo aiškinimų yra daug, todėl nėra galutinės nuomonės. Senovės graikai ir romėnai Nemuną vadino Chronus, Kronus. Italijoje teka upą vardu Neminia, panašaus vardo yra upės Vokietijoje, Prancūzijoje. Graiku deive Nemesis – teisingumo ir lemties deivė.
Tai reiškia, jog Nemuno vardą davė senieji Europos gyventojai. ‘Nemus’ - lotyniškai – alkas, giraitė ; ‘Nem’ – airiškai – dangus ; ‘Nemusus’ – keltiškai – šventa vieta; ‘Nemeton’ – keltiškai – šventykla.
Vilius Peteraitis savo knygoje ‘Mažoji Lietuva ir Tvanksta‘( 1992) plačiai rašo apie Nemuno vardo kilmę. Cituoju :
Nemunas jungtinas su prie jo sustojusiu, apsigyvenusių ir įsikūrusių senų senovėje mūsų senolių religiniu -mitologiniu galvojimu, jų gyvenžiūra, kad jie, nematomų jėgų veikiami, apsigyveno Lemties deivės lemtam paupyje ir apsipranta su jiems lemta gyvenamąja aplinka prie Nemuno upės… Taigi Nemunas lietuviškų sričių upių tėvas yra kartu ir lietuvių tautos gyvenimo ir gyvenžiūros lopšys.’
Trumpai kalbant, Nemunas yra šventa tautos likimo upė.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 205 access attempts in the last 7 days.