Jan 222002
 

Petras klausė: Esu paskolinęs 1000Lt. Parašytas raštas, kad: Elena … a/k… pasiskolino iš Petro… 1000Lt butui pirkti ir pasižada grąžinti iki … datos. Pas notarą nepatvirtinta. Terminas jau beveik metai kaip praėjęs, ir nepavyksta susigrąžinti. Butas pirktas motinos vardu. Motina turi namą, bet gyvena tame bute. Dukra (Elena) tvarko visus popierius ir turi įgaliojimą iš motinos, nes motina turi invalidumo laipsnį. Elena bedarbė, turi vaiką (gal 10 m.). Butas pirktas vėliau, nei gauta paskola. Namą ketino parduoti ir grąžinti pinigus. Dabar name gyvena nauji gyventojai, bet pardavimo dokumentai nesutvarkyti. O tai tęsiasi jau metus. Buto vertė buvo apie 2000Lt, dabar gal mažiau. Anksčiau toks raštas lyg turėjo juridinę galią (ar iki 1000$). Ar dabar jis turi kokią galią ? Ar teisiškai galima per teismą susigrąžinti pinigus ar butą, ar uždrausti namo ir buto pardavimą, kol nesugrąžins skolos…?

Teisės Guru atsako:

Šis skolos raštelis (paskolos sutartis) galioja. Pas notarą tvirtinti nebūtina. Civilinis kodeksas numato tik, kad paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos paskolos suma viršija du tūkstančius litų. Taigi formaliai – tokios sutarties net raštu nebūtina buvo sudaryti. Bet aišku, atsižvelgiant į praktiką, Lietuvoje geriau viską sudarinėti raštu :)

Ar teisiškai galima per teismą susigrąžinti pinigus…
Taip. Galima prisiteisti. Tačiau ar nebus bylinėjimosi kaštai didesni už gautą naudą ?
Paduodant Eleną į teismą reikės sumokėti 5 proc. dydžio žyminį mokestį (50 Lt). Dar už advokato konsultaciją, kad padėtų ieškininį pareiškimą surašyti – 50 Lt (mažiausiai). Jei Elena turto neturi – tai net prisiteisus, teismo sprendimo vykdymas bus sudėtingas.
Į motinos butą nukreipti išieškojimo nepavyks, nes motina – šiuo atveju trečiasis asmuo (t.y. svetimas). Nesvarbu, kad visi supranta, jog butu naudojasi jinai. Juk skolos raštelyje turbūt neparašyta ‘pirkti butą tokiu ir tokiu adresu’. Jei taip būtų, tai tada galima būtų kalbėti jog dukra veikė motinos pavedimu ir sąskaita, t.y. veikė pagal suteiktus jai įgaliojimus ir iš tikrųjų skolinosi motina, o ne dukra. Bet čia mažiau šansų laimėti, nes jei motina ir dukra sąžiningai neprisipažins ir vengs mokėti, tai formaliai atrodys taip: motina pirkosi butą pati. Dukra skolinosi pinigus butui, bet kam juos panaudojo, neaišku. Jei vis tik ryžtumėtės bylinėtis – tai Jums dar priklauso ir 5 proc. metiniu palūkanų.

…ar butą, ar uždrausti namo ir buto pardavimą kol nesugrąžins skolos…?
Jei namas ir butas priklauso motinai – tada sunkiai. Bandyti, aišku, galima, nes teismų praktikoje visaip būna, bet per daug vilčių į tai nedėti.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 4761 access attempts in the last 7 days.