Jun 192001
 

Antanas klausė: Gal galite parašyti, kokia programa daromi ‘exe’, ‘setup’, ‘instal’, ‘dll’, ir ar yra jų peržiūrėjimo programų.

Guru atsako:
Atsakymą galima suskirstyti į dvi dalis.

Tiek exe, tiek dll kuriami programavimo kalbomis. EXE – tai vykdomoji byla. Ji neperžiūrima, ji vykdoma (tiesa, kartais galima su specialiomis programomis peržiūrėti piktogramas, meniu ir dialogus. Win 3.1 terpėje tam buvo naudojama Borlad kompanijos Resource Workshop programa. Nežinau, ar yra sukurta kas nors naujesnėmis operacinėms sistemoms). Exe tipo bylos yra kompiliuojamos iš išeities tekstų, dažniausiai rašomų aukšto lygio programavimo kalbomis (nemanau, kad šiais laikais atsirastų daug žmonių, sugebančių koduoti Assembler’iu.).
DLLdynamic load library. Tai bibliotekos, naudojamos paleidžiamųjų ir kitų programų. Jose dažniausiai saugomos daugkartinio naudojimo (ir visos kitos) paprogramės. Visa, kas buvo pasakyta apie exe bylas, galioja ir dll (iškyrus tai, kad jų negalima tiesiogiai vykdyti).

Setup ir install tipo bylos dažniausiai kuriamos specialių paketų pagalba. Populiariausi iš jų: Wise ir Install Shield. Jų pagalba visi reikalingi instaliaciniai failai surenkami į vieną ar kelis nustatyto dydžio failus. O juos paleidus, sudedami vykdyti į jiems skirtas vietas. Setup ir install bylos skirtos automatizuoti programų įdiegimą. Beje, kai kurios didesnės kompanijos, kaip, tarkim, mūsų visų mylima Microsoft, turi savo asmeninį setup bylų kūrimo mechanizmą. Jų sudedamuosius komponentus deda į cab failus, kuriuos galima peržiūrėti specialių programų pagalba (kad ir CabView).

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 1319 access attempts in the last 7 days.