Mar 092001
 

Lina klausė: Gal žinote, ką daryti – instaliavus Windows – Windows Explorer’is neatidarinėja Excelio failų – aiškina, kad neranda. Prieš Windows instaliavimą tuos failus atidarinėdavo, ir kitų programų failus atidarinėja ir dabar. Excel’is instaliuotas ir per File->Open normaliai darinėjasi. Bandant atidaryti per Explorer’į išmeta tokį tekstą: ‘Cannot find the file ‘C….(čia to failo pavadinimas).xls’ (or one of its components). Make sure the path and filename are correct and that all required libraries are available’.

Guru atsako:
Tikriausia buvo instaliuota aukštesnė Office versija negu prieš tai buvo arba instaliuota ne ten pat. Bet kuriuo atveju – problema tokia, kad išsiderino Windows asociacijos.
Galimas sprendimas: eikite My Computer (arba Windows Explorer) -> View -> Folder Options -> File Types
Suraskite Microsoft Excel Worksheet ir pažiūrėkite, ar netrūksta /e rakto po Excel’io paleidžiamuoju failu. Tuomet ten pat (prie Microsoft Excel Worksheet) spauskite Edit; atsidariusiame lange vėl spauskite Edit, ir sąraše Actions pataisykite nuorodas į excel.exe failą.

Geros dienos :)

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 2127 access attempts in the last 7 days.