Oct 212009
 

Erika klausė: Kiek laiko galioja teismo vykdomasis raštas dėl pinigų išieškojimo? 2003 m. tapau apgaviko auka. Buvo iškelta baudžiamoji byla dėl sukčiavimo. Turiu teismo vykdomąjį raštą, pagal kurį nusikaltėlis turi man grąžinti 900 Lt žalą. Tačiau dar tais pačiais metais kreipiausi į antstolius ir nei vienas neapsiėmė „vargti“ dėl tokios menkos sumos. Jie reikalavo iš manęs apmokėti iš anksto antstolių išlaidas (tuo metu 200 Lt), motyvuodami tuo, kad po to ta suma bus išieškota iš nusikaltėlio, jeigu jį suras. Taip supratau, kad jei jo neras, tada prarasiu ir savo sumokėtus pinigus. Kadangi tuo metu turėjau ir kitokių didelių rūpesčių bei neturėjau pinigų, teismo vykdomojo rašto nepateikiau nei vienam antstoliui. Ar galėčiau tai padaryti dabar? Gal pasikeitusi antstolių darbo tvarka. Kur šiuo klausimu reiktų kreiptis?

Teisės Guru atsako:

Bendrasis pateikimo terminas pagal Civilinio proceso kodeksą (CPK) yra 10 metų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo.
Jeigu išieškotojas nepateikia antstoliui vykdomojo dokumento ir sueina senaties terminas, jis praranda teisę reikalauti skolos grąžinimo priverstine tvarka. Tiesa, galima kreiptis į teismą prašant šį terminą atstatyti, tačiau būtina nurodyti tikrai svarbias, objektyvias priežastis (liga, darbas užsienyje ar kt.).
Keblumų gali būti nebent tada, jei teismo sprendimas dėl skolos priimtas iki 2003 metų, kai dar galiojo senosios redakcijos Civilinio proceso kodeksas ir buvo nustatytas 3 metų senaties terminas vykdomiesiems dokumentams pateikti. Jeigu iki 2003-ųjų sausio 1 dienos 3 metų terminas nebuvo suėjęs, yra taikomas naujasis – 10 metų – senaties terminas. Tačiau praktikoje pasitaiko ir tokių atvejų, kai iki 2003 metų nesuspėję pateikti vykdomųjų dokumentų per 3 metus žmonės turi kreiptis į teismą dėl termino atstatymo arba tiesiog palaidoti viltis atgauti skolą priverstiniu būdu.
Tam tikrais atvejais – jeigu vykdomieji dokumentai išduoti dėl nesumokėtų administracinių baudų, jeigu jie išduoti ne teismų, bet kitų institucijų pagal ne ginčo tvarka priimtus sprendimus – ir dabar yra nustatyti trumpesni vykdomųjų dokumentų pateikimo terminai.
CPK 607 straipsnis numato, kad senaties terminas vykdomajam dokumentui pateikti nutrūksta, kai dokumentas pateikiamas vykdyti. Jeigu išieškoma tik dalis skolos arba dalį skolos geruoju sumoka pats skolininkas ir vykdomasis dokumentas grąžinamas išieškotojui, senaties terminas taip pat nutrūksta. Naujas senaties terminas dėl likusios skolos dalies pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai vykdomasis dokumentas grąžinamas išieškotojui.
Teismų priimti sprendimai automatiškai dar netampa vykdomaisiais dokumentais, kuriuos vykdo antstoliai. Vienintelė išimtis – teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kurią kreditorius iš karto gali pateikti antstoliui.
Visais kitais atvejais priimtų sprendimų pagrindu teismas išduoda išieškotojui vykdomąjį raštą. Išieškotojas turi teisę pateikti tokį vykdomąjį dokumentą bet kuriam iš antstolių, aptarnaujančių teritoriją, kurioje yra skolininko gyvenamoji, turto buvimo ar darbo vieta.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 2124 access attempts in the last 7 days.