Jun 172008
 

Viaceslavas klausė: Esu UAB vienintelis savininkas (100% akcijų) ir pats vadovauju įmonei (direktoriaus pareigos). Mane „kviečia’ atlikti privalomąją karo tarnybą. Paieškojęs įstatymuose matau, kad direktorius taip pat gali būti šaukiamas atlikti tarnybą, kaip ir bet koks kitas samdomas darbuotojas, tačiau neradau nė žodžio apie individualių įmonių savininkus, UAB akcininkus… Ar jie gali būti atleisti nuo tarnybos, ar gali būti tarnyba atidėta? Gal Jūsų specialistai turi daugiau informacijos ir galėtų patarti, kaip ir verslą išsaugoti, ir įstatymų nepažeisti

Teisės Guru atsako:

Atleidimą nuo karo prievolės ir jos atidėjimą reglamentuoja LR Karo prievolės įstatymo 8 ir 9 straipsniai (tekstą galite rasti čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312225), platesnę informaciją jums galėtų suteikti Krašto apsaugos ministerijoje (http://www.kam.lt/.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 133 access attempts in the last 7 days.