Mar 182008
 

Rimvydas klausė: Darbuotojas A. P. nori išeiti mokymosi atostogų egzaminų laikymui. Ar darbdavys gali iš jo reikalauti pažymos iš mokymo įstaigos apie sesiją, t. y kada jam egzaminai ir tik už tą laiką suteikti atostogas? Ar šias atostogas galima traktuoti kaip mokymosi atostogas, jei jos imamos dalimis – pvz. iš pradžiu 3 d., paskui savaitė? Kaip yra skiriamos mokymosi atostogos?

Teisės Guru atsako:

Be jokios abejonės, darbdavys gali reikalauti pažymos iš mokymosi įstaigos, nes įstatymai labai konkrečiai nustato, kokios trukmės mokymosi atostogos kokiems atvejams yra skiriamos.
Mokymosi atostogos skiriamos darbdaviui pasirašius įsakymą.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 2001 access attempts in the last 7 days.