Feb 082008
 

Danguolė klausė: Darbuotojas pateikė nedarbingumo pažymą, kurioje nurodyta, kad nuo 2008-01-08 iki 2008-02-01 sirgo. Tačiau pasižiūrėjus 2007 metų spalio, lapkričio ir gruodžio tabelius matyti, kad ir šiuos visus pilnus mėnesius darbuotojas sirgo. Tai kaip tada dabar skaičiuoti už tas 2 pirmąsias dienas?

Teisės Guru atsako:

Ligos pašalpa skaičiuojama už laikotarpį, kurį asmuo buvo nedarbingas ir turėjo nedarbingumo pažymėjimą. Jei asmuo sirgo, bet nedarbingumo pažymėjimo nepristato už tą laikotarpį, laikytina, kad jis nebuvo nedarbingas.
Taigi skaičiuokite už laikotarpį, nurodytą nedarbingumo pažymėjime, o kaip traktuosite neatvykimą į darbą 2007 metų spalio – gruodžio mėnesiais – Jūsų valia.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 2124 access attempts in the last 7 days.