Nov 292007
 

Mindaugas klausė: Kaip padaryti mysql duombazės backupą? Reikia, kad backupą darytų trečiadienį ir šeštadienį. OS Linux debian. Noriu sužinoti, kaip įkelti į serverį tą backupų programėlę ir kaip nustatyti, kad darytų tomis dienomis.

Guru atsako:

Tam racionaliausia panaudoti serveryje esantį įrankį „Crontab“ – nuo laiko priklausomą užduočių procesorių.
Prisijungus prie serverio reikia elgtis taip, kaip aprašyta toliau. -> Pradedame redaguoti crontab įrašus (kuriame naują):
crontab -e <Enter>
Atsidarys tekstinis redaktorius. Nueikite į failo pabaigą ir naujoje eilutėje pradėkite rašyti:
0 0 * * 3,6 mysqldump -u <vartotojo_vardas> –password=<slaptažodis> <duomenu_bazes_pavadinimas> > <kelias_sistemoje_i_kopijos_faila> 2>&1 > /dev/null

Kas tai? :)
Crontab demonas priima 6 parametrų stulpelius. Pirmi 5 yra susiję su data:

  1. minutės;
  2. valandos;
  3. mėnesio dienos;
  4. mėnesio numeris;
  5. savaitės dienos numeris.
Šeštame stulpelyje nurodome norimą vykdyti komandą. Pvz. mysqldump -u root –password=slaptas guru_sistema > /mnt/hda2/backup/guru_sql/sistema_`date +20%y-%m-%d`.dmp 2>&1 > /dev/null Tai savo ruožtu reiškia, kad MySQL duomenų bazės „guru_sistema“ kopija bus saugoma pirminio disko antrame skirsnyje (/mnt/hda2) sukurtame kataloge backup/guru_sql su pavadinimu sistema_2007-11-29.dmp (jei eksportavimas vyktų šiandien).
Toliau eina pranešimų apie klaidas, įvykusių eksportuojant duomenų bazės kopiją, nukreipimas į neegzistuojantį įrenginį – galima būtų nukreipti į Linux vartotojo paskyrą arba į kokį nors klaidų failą.
Daugiau apie Crontab: http://en.wikipedia.org/wiki/Crontab
Daugiau apie mysqldump:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/mysqldump.html

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 2001 access attempts in the last 7 days.