Oct 032007
 

Stasė klausė: Vyras ruošiasi parduoti sodą. Mes neišsituokę, gyvename atskirai, norėčiau sužinoti, ar kas nors priklauso vaikams? Sūnus pilnametis, dukra 1991 metų gimimo, 16 metų.

Teisės Guru atsako:

Sodas, įgytas santuokoje bendra tvarka yra laikoma sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe (išskyrus kai kurius atvejus). Sutuoktinis, norėdamas parduoti bendrosios jungtinės nuosavybės teise prklausantį turtą, PRIVALO gauti notarinį sutuoktinio sutikimą. Tai daroma arba abiem sutuoktiniams atvykus pas notarą, sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, arba iš anksto pas notarą gaunant tokį sutikimą.
Kai yra nepilnamečių vaikų, notaras gali pareikalauti teismo leidimą parduoti nekilnojamąjį turtą, kad apsaugotų vaikus nuo vienintelės gyvenamosios vietos netekimo.
Pas notarą sudarydami pirkimo-pardavimo sutartį, galite nurodyti, kokia dalis nuo gautų pinigų priklauso Jums, kaip sutuoktinei.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 2127 access attempts in the last 7 days.