Aug 192006
 

Kristina klausė: Kodėl iš Outlook Express Inbox’o, ir jei perkeliu laiškus į Drafts, negaliu ištrinti kai kurių laiškų?

Guru atsako:

Tai gali būti susiję su Outlook Express naudojamu laiškų saugojimo mechanizmu. Norėdami užtikrinti korektišką pastarojo veikimą, turėtumėte kartais atlikti profilaktiką: File -> Folder -> Compact All. Taigi pirmiausiai pažiūrėkite, ar tai padeda, t.y. pageidautina, jog perkrautumėte kompiuterį ir atliktumėte nurodytus veiksmus.
Išjunkite interaktyvųjį suspaudimą (Background Compaction): ši galimybė, įdiegus Windows XP SP2 (pataisymų paketą) jau būna išjungti; ji išjungiama taip:
Tools -> Options –> Maintenance esantis punktas ‘Background Compaction‘ (nuimkite pažymėjimą). Teoriškai ši galimybė turi atlikti tą pačią katalogų profilaktiką, kaip ir anksčiau minėta galimybė, tačiau ji neefektyviai naudoja kompiuterio resursus ir perkeliant žinutes tarp katalogų ar pertraukus šį procesą gali būti pažeistas visas žinučių saugojimo mechanizmas – galite prarasti turimus laiškus.
Jei naudojate antivirusinę programą, kuri nuolatos tikrina Jūsų kompiuterį, išjunkite, jei įjungta, jos galimybę tikrinti gaunamas ir išsiunčiamas el. pašto žinutes. Šių programų bendra veikla gali sukelti ištiso žinučių katalogo sunaikinimą. Tai nesukels galimos saugumo grėsmės, jei Jūs naudojate nuolat atnaujinamą visame kompiuteryje virusų ieškančią programinę įrangą.
Tai praktiškai viskas – jei paminėti veiksmai nepadeda, dar galite pabandyti sukurti atskirą paskyrą (File -> Identities –> New Identity) ir joje išbandyti galimybes trinti žinutes. Jei padės toks veiksmas, bus galima daryti išvadą, jog ankstesnės paskyros naudoti failai buvo pažeisti.
Dar galite bandyti atnaujinti ar iš naujo įdiegti interneto naršyklę ir pašto programą (Internet Explorer ir Outlook Express – diegiama drauge) – galite pasinaudoti Windows Update sritimi http://update.microsoft.com/.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 2127 access attempts in the last 7 days.