Feb 142006
 

Saulė klausė: Dirbu prekybinėje įmonėje. Pirkėjams prekes atiduodame kreditan pagal prekių pirkimo-pardavimo sutartis. Prie sutarties esame paruošę asmenų, įgaliotų imti prekes be apmokėjimo įmonės pirkėjos (tol. Pirkėjas) vardu, įgaliojimų formą. Joje Pirkėjas turi nurodyti įgaliotų asmenų vardą, pavardę, asmens kodą ir parašą. Ar nepažeidžiame valst. įstatymų ar kokių kitokių kodeksų, toje formoje prašydami nurodyti asmens kodą? Ar privalo Pirkėjas jį nurodyti?

Teisės Guru atsako:
Nepažeidžiate, pažeistumėte, jei saugotumėte netinkamai ir kas nors tuos kodus sužinotų.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 103 access attempts in the last 7 days.