Jan 212006
 

Vytautas klausė: Ar LR įstatymai leidžia santuoką tarp pusbrolio ir pusseserės? Ar yra tokių šalių?

Teisės Guru atsako:
Neleidžia. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas sako:
3.17 straipsnis. Draudimas tuoktis artimiesiems giminaičiams
Draudžiama tuoktis tėvams su vaikais, įtėviams su įvaikiais, seneliams su vaikaičiais, tikriems ir netikriems broliams su seserimis, pusbroliams su pusseserėmis, dėdėms su dukterėčiomis, tetoms su sūnėnais.
O ar yra tokių šalių, kur leidžia – nežinau. Čia įteisintas labai senas paprotinis principas, tai abejoju, ar kokioje kultūroje leidžiama ar toleruojama kraujomaiša.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 4761 access attempts in the last 7 days.