Jan 192006
 

gumas klausė: Situacija tokia: vaikas (12m.) mokykloje pertraukos metu pakišo koją kitam mokiniui, kuris griūdamas susilaužė ranką. Kam tenka atsakomybė tokiu atveju: tėvams ar mokyklai? Kokios gali būti sankcijos ar baudos?

Teisės Guru atsako:
Už nepilnamečio iki keturiolikos metų padarytą žalą atsako jo tėvai ar globėjai, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės. Jeigu nepilnametis iki keturiolikos metų padaro žalą tuo metu, kai jis yra mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ar globos (rūpybos) institucijos prižiūrimas, už tą žalą atsako ši institucija, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jos kaltės.
Sankcijos gali būti tokios, jog tėvai paduos į teismą bei prisiteis žalos atlyginimą.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 74 access attempts in the last 7 days.