Sep 012005
 

Daiva klausė: Ar esant astigmatizmui atleidžiama nuo privalomosios karinės tarnybos Lietuvos kariuomeneje?

Teisės Guru atsako:
Tinkamumą ar netinkamumą karinei tarnybai dėl sveikatos būklės apibrėžia pakankamai komplikuotas ir painus teisės aktas:
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=203294&Condition2=.
Dėl astigmatizmo šauktinis greičiausiai bus netinkamas karo tarnybai, tačiau sprendžiama kiekvienu atskiru atveju ir gali būti tinkamas su apribojimais.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 4761 access attempts in the last 7 days.