Jun 172005
 

traskiene klausė: Norėčiau sužinoti, kaip apmokamas nedarbingumo lapelis 1)slaugant sergantį vaiką 2)susirgus pačiam.

Teisės Guru atsako:
Kiek supratau, nesvarbu, ar pats sergi, ar vaiką slaugai – skaičiuojama taip pat. skaičiuojama.
Ligos pašalpą už pirmąsias 2 kalendorines ligos dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku (išskyrus šeimos nario slaugos pašalpą), apmoka darbdavys. Darbdavio apmokama ligos pašalpa negali būti mažesnė negu 80 procentų ir didesnė negu 100 procentų pašalpos gavėjo vidutinio uždarbio, apskaičiuoto Vyriausybės nustatyta tvarka.
Nuo 3–ios kalendorinės nedarbingumo dienos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų mokama 85 procentų kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos pašalpa.
VSDF valdybos Vilniaus m. skyriaus informacijos telefonai – 210 83 55, 210 83 59
VSDF valdybos informacijos telefonas – 272 48 64

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 4756 access attempts in the last 7 days.