Jun 142005
 

Inga klausė: Vietinis miesto laikraštis įdėjo straipsnį apie auto įvykį, kuris įvyko dėl mano kaltės. Policijai ir medicinos įstaigoms leidimas suteikti informaciją žiniasklaidai nebuvo duotas, tačiau vietinio laikraščio žurnalistai pateikė visą informaciją viešai, paminėdami pilną vardą ir pavardę įvykio kaltininkės pirmame laikraščio puslapyje su antrašte „Žuvo motina ir sūnelis“, nors antraštė visiškai nesusijusi su mano padarytu autoįvykiu, kuriame nesuvaldžiau automobilio ir išvažiavau į priešpriešinę eismo juostą, dėl to buvo sugadinti mano ir kita eismo puse važiavusio asmens automobiliai. Be to, įdėjo nuotrauką, kurioje sudaužytas mano automobilis. Ar įstatymiškai laikraščio redaktoriai turėjo teisę taip pasielgti? Kokiais įstatymais remiantis?

Teisės Guru atsako:
Jei situacija tokia, kokią Jūs aprašėte, tuomet, remiantis LR Visuomenės informavimo įstatymu, kiekvienas fizinis asmuo, kurio garbę ir orumą žemina visuomenės informavimo priemonėje paskelbta tikrovės neatitinkanti, netiksli ar šališka informacija apie jį, turi teisę atsakyti, paneigdamas tikrovės neatitinkančią informaciją ar patikslindamas paskelbtą informaciją, arba pareikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas ir (ar) platintojas paneigtų tikrovės neatitinkančią informaciją.
Jei paminėti straipsnyje neatitinkantys tikrovės ar tendencingi faktai žemina Jūsų garbę bei orumą, pakenkė, kenkia ar gali pakenkti reputacijai reikalaukite jų paneigimo ar/ir kompensacijos.
Rekomenduočiau kreiptis į Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją arba į teismą.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 112 access attempts in the last 7 days.