Apr 062005
 

Algimantas klausė: Tokia situacija: per namo bendrijos kiemą servituto teise kaimynas – privataus namo (didelio) savininkas turi įvažiavimą į savo teritoriją. Šiame name išsinuomojo patalpas gamybinė įmonė. Per bendrijos kiemą pradėjo važinėti sunkiasvoriai sunkvežimiai, bendrijos kiemą užpildė įmonės darbuotojų automobiliai, kartais net nelieka vietos gyventojų automobiliams. Klausimas: kokiais norminiais aktais remiantis galima uždrausti įmonės darbuotojams parkuoti automobilius bendrijos kieme, kaip išreikalauti kompensaciją už amortizuojamą kiemo asfaltą? Ir apskritai – ar tokios įmonės atsiradimas, nors ji aplinkai ir nekenksminga, yra teisėtas?

Teisės Guru atsako:
Servituto teisę reglamentuoja LR Civilinio kodekso 4 knygos VII skyrius. Remiantis juo servituto teisės turi būti įgyvendinamos pagal tikslinę paskirtį, kad būtų kuo mažiau nepatogumų tarnaujančio daikto savininkui (t.y. jums). Pastebėtina, kad servitutas turi būti įregistruotas.
Patarimas Jums būtų paruošti servituto sutartį (nes tik tarnaujančio daikto savininkas gali nustatyti servitutus sandoriais), kreiptis į minėtą įmonę ir siūlyti pasirašyti atitinkamą sandorį. Sandorio sąlygose galite apibrėžti (susitarti) dėl pačių įvairiausių aplinkybių: mašinų parkavimo uždraudimo ar užmokesčio už tai ėmimo bei susitarimų kontrolės, kelio dangos remonto ar kompensacijų (pastebėtina, kad kelią remontuoti turi tiek viešpataujančio, tiek tarnaujančio daikto savininkai, tačiau šiuo atveju lygiomis dalimis dalintis išlaidas būtų neprotinga ir nesąžininga, kadangi važinėja sunkvežimiai ir t.t.), baudų už sandorio nesilaikymą bei kitų sąlygų, kurios šalims būtų priimtinos.
Kitai šaliai nesutinkant ar nepasiekus kompromiso galite kreiptis į teismą, kad būtų nustatytas ar pakeistas servituto turinys, nes jis akivaizdžiai pakitęs. Atitinkamai teisme galite reikalauti minėtų sąlygų (parkavimo uždraudimo, kompensacijų, remonto ir pan.) įgyvendinimo. Tai pat paminėtina tai, jog kilus abejonių dėl servituto turinio jis yra minimizuojamas, kas Jums yra labai paranku.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 73 access attempts in the last 7 days.