Mar 012005
 

arnoldas klausė: Norėčiau paklausti dėl dažyto dyzelinio kuro, kurį ūkininkams pardavinėja pigiau. Tai va, ar ūkininko šeimos nariai gali naudoti tokį kurą važinėdami su lengvąja mašina? kur apie tai galėčiau plačiau paskaityti?

Teisės Guru atsako:

Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, žymėtas gazolis, skirtas naudoti žemės ūkyje, gali būti naudojamas žemės ūkio technikoje (įskaitant traktorius), žvejybos laivų varikliuose, taip pat žemės ūkio subjektams nuosavybės teise priklausančiose arba pagal raštu sudarytas nuomos, panaudos ar kitas sutartis žemės ūkio subjektų naudojamose transporto priemonėse, kurios naudojamos žemės ūkio veikloje.
Pastebėtina, kad tokio kuro naudojimas, pažeidžiant teisės aktų normas, užtraukia baudą nuo 1000 iki 2000Lt.
Plačiau galite pasiskaityti: Lietuvos Respublikos administracinių pažeidimų kodeksą, Lietuvos Respublikos Akcizų įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl Atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“, Ūkio ministro 2002 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. 193 „Dėl kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos ir kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos patvirtinimo“.
Daugiau informacijos galite gauti LR Ūkio ministerijoje bei Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 129 access attempts in the last 7 days.