Feb 182005
 

JAN klausė: Noriu skirtis su žmona.Negyvenam metus laiko.Ji augina dukrą, pas mane pasiliko neįgalus sūnus. Nustatytas deš.pusės cerebralinis paralyžius,lanko mokyklą -programa lengvesnė.Gyvename kitame mieste,gyvenamoji vieta deklaruota.Buvusioji nepasirašo tarpusavio skyrybų susitarimo dokumentų motyvuodama, kad vaikui mokamos invalidumo pensijos dalis būtu pervedama į jo asmeninę sąskaitą,kažkiek duodama dukrai.Pati vaikui niekuo nepadeda. Kaip į tai atsižvelgtų Teismas,jei skirčiausi nesusitarus tarpusavyje,o teismo keliu?

Teisės Guru atsako:

Tik teisme būtų nustatytos konkrečios vaikų išlaikymo sąlygos.
Reikalavimas perleisti dalį pensijos yra, švelniai tariant, keistokas. Ji skiriama neįgaliam asmeniui savoms reikmėms ir jei šis asmuo veiksnus, lėšas tvarko jis pats (arba jei nustatyta globa/rūpyba – jo globėjas/rūpintojas).
Teismas gali priteisti tam tikras lėšas vaikų išlaikymui, tačiau tik iš tėvų pajamų (jokiu būdu ne iš vaiko pensijos). Tai taikytina tiek tėvui, tiek motinai, nes išlaikyti vaikus pareigą turi abu (t.y. atsižvelgdamas į tėvų turtinę padėtį gali priteisti išlaikymą dukrai iš tėvo arba sūnui iš motinos).
Taigi, išlaikymo neįgaliam sūnui teismo galėtumėte prašyti ir Jūs.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 1395 access attempts in the last 7 days.