Nov 202004
 

Rimantas klausė: Ar prieš įsikuriant individualią įmonę, teikiančią krovinių vežimo krovininiais automobiliais paslaugas, turėjo būti surinkti iš kaimynystėje esančių gyventojų sutikimo steigti minėtą įmonę parašai?

Teisės Guru atsako:

Ne. Steigiant parašų tikrai nereikia.
Tačiau įsteigtos įmonės veiklą reglamentuoja kalnai taisyklių, kurias leidžia visi, pradedant Seimu ir baigiant Savivaldybe. Pavyzdžiui, jei tai gyvenamoji zona, tada negalės triukšmo kelti vakarais ir pan.
Jei kaimynystėje įsikūrusios įmonės veikla kenkia Jūsų sveikatai ar turtui, galite kreiptis į Miesto plėtros komitetą bei į Sveikatos bei aplinkos apsaugos komitetą (yra dar ir atitinkami departamentai bei skyriai).

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 205 access attempts in the last 7 days.