Feb 062003
 

Domas klausė: Kas yra kalorimetras?

Guru atsako:

Kalorimetras (lot. calor ‘šiluma’ + gr. metreo ‘matuoju’) – prietaisas kūno skleidžiamos arba sugeriamos šilumos kiekiui nustayti, taip pat kuro šiluminei vertei nustatyti.

Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 205 access attempts in the last 7 days.